Heat maps

Časté dotazy - plyn

 • Je změna dodavatele plynu totéž co přepis?

  Ne. O přepis se jedná pouze v případě změny majitele odběrného místa. Přepis může nastat při příležitosti prodání bytu novému majiteli, úmrtí majitele odběrného místa či libovolném přepisu z…

 • Je vyplnění údajů u změny dodavatele závazné?

  Na základě vyplněných údajů Vám přijde prázdná smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie k vyplnění společně s Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě Vašeho souhlasu novou…

 • Kolik mě bude stát změna dodavatele plynu?

  Celý proces změny pro Vás realizujeme zdarma. Jedinou nákladnou veličinou je čas strávený nad vyplňováním smlouvy. Další často kladené otázky z okruhu plynu  Porovnejte ceny plynu…

 • Kolik je 1 m3 plynu MWh?

  Plynoměry měří spotřebu v metrech krychlových (m3), ceníky dodavatelů jsou však v MWh. Jaký je mezi nimi přepočet? Přesný převod závisí na hodnotě spalného tepla, která se určuje průběžně podle…

 • Může se cena plynu měnit? Jak často?

  Cena zemního plynu se může změnit kdykoli v průběhu roku. Mění se přitom cena pouze za dodávku zemního plynu či stálý plat za odběrné místo. Nikoliv cena za distribuci plynu, ta se mění jednou…

 • Co když můj dodavatel plynu zkrachuje?

  Hned v úvodu je potřeba říct, že každá Energetická společnost má složené tzv. jistiny (podle počtu evidovaných odběrných míst), které slouží pro tyto krizové případy, nicméně tu existuje i…

 • Má cenu kvůli pár korunám měnit dodavatele zemního plynu?

  Zemní plyn se postupem času stal součástí většiny domácností. Vytopený baráček, teplou vodu a uvařenou večeři dnes bereme každý jako samozřejmost. V případě plynu se nejedná pouze o sezonní…

 • Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem plynu?

  Distributor zemního plynuje společnost, která se stala držitelem licence na distribuci zemního plynu, provozuje distribuční soustavu v daném území a zajišťuje tak transport plynu ze zásobníku…

 • Z čeho se skládá cena plynu?

  Cena plynu se skládá z regulované složky (přeprava a distribuce plynu, služby operátora trhu), které stanovuje Energetický regulační úřad, a z neregulované složky ceny za energii plynu, která v…

 • Dojde před zahájením dodávky plynu k výměně plynoměru?

  Standardně ne. Změna Dodavatele zemního plynu není podmíněna výměnou plynoměru. Plynoměr je majetkem distributora daného území, ve kterém se odběrné místo nachází. Před zahájením odběru zemního…

 • Jaká je délka výpovědní lhůty?

  I když můžete změnit Dodavatele plynu každého půl roku, přednost mají ustanovení Vaší stávající smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu. Obvyklá výpovědní lhůta u smluv na dobu…

 • Mohu svévolně změnit dodavatele zemního plynu?

  Ano, pokud jste přímo majitel odběrného místa. Právo volby dodavatele mají všichni odběratelé již od 1. ledna roku 2007, díky liberalizaci trhu s energiemi. Změnou dodavatele zemního plynu…

 • Proč mít zemní plyn právě přes Sfinance.cz?

  Díky našeho kalkulátoru získáte během několika minut kompletní porovnání cen několika desítek Dodavatelů zemního plynu. Je jen na Vás, koho si vyberete. Nemusíte trávit drahocenný čas na pobočkách…